Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2015

wiq
05:27
1259 bb01
Reposted fromYuei Yuei viakulkacurly kulkacurly
wiq
05:26
5492 1d0f 500
Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek. - I świat jest taki ładny! A potem ktoś przychodzi i pyta: "Jak się dziś czujesz?" I zaraz okazuje się, że okropnie. 
wiq
05:26
9951 7260 500
Reposted fromimka13 imka13 viakulkacurly kulkacurly
wiq
05:26
6614 2851
Reposted fromYuei Yuei viakulkacurly kulkacurly
wiq
05:26
4848 72a8 500
Reposted fromloichl loichl viareksi0 reksi0

February 26 2015

wiq
06:27
6361 acfd 500
Reposted fromtereska tereska
wiq
06:26
Reposted fromtereska tereska viareksi0 reksi0

February 20 2015

wiq
05:17

February 06 2015

05:38
9415 42a2 500

sky-of-ashes:

Saw this outside my college campus

Reposted fromspacelien spacelien viakulkacurly kulkacurly

February 03 2015

wiq
06:30
4637 3213 500

February 01 2015

wiq
06:55
3708 22c2 500
Reposted fromcorkeyL corkeyL
wiq
06:54

January 17 2015

wiq
07:20
wiq
07:14
Reposted fromkanusia kanusia

January 16 2015

wiq
05:42

January 05 2015

wiq
07:19
7932 cdc7 500
Reposted fromsoeasy soeasy viareksi0 reksi0

January 02 2015

07:09
2800 b84d
Reposted fromidiod idiod vialarwyastralne larwyastralne

December 31 2014

wiq
08:16

December 25 2014

wiq
08:13
Reposted fromkanusia kanusia

December 24 2014

wiq
09:02
5841 17d7
 wesołych świąt bez względu na to co to dziś znaczy
 (z cyklu #pomyślane)
Reposted bymelain melain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl